frontrealestate

Portefølje

Front Real Estate har i dag forvaltningsansvar og eierinteresser i til sammen ca. 65 000 kvm innenfor kontor, handel, servering, lager og lett industri. Eiendommene er sentralt beliggende i Oslo og Drammen.